የበጎ አድራጎት ድርጅቶችና ማኀበራት ህዝባዊ መዋጮ የሚሰበሰቡበትን ሁኔታ ለመወሰን የወጣ መመሪያ ቁጥር 5/2003