የበጐ አድራጐት ድርጅቶችና ማህበራት ንብረቶችን ለማጣራት፣ ለማስተላለፍ እና ለማስወገድ የወጣ መመሪያ ቁጥር 6/2003