በመመሪያ ቁጥር 2/2003 ተሻሽለው መካተት ያለባቸው ሐሳቦች ማሳወቅ ይመለከታል፡፡