የበጎ አድራጎት ድርጅቶችና ማህበራት ህጎች እና አፈጻጸም በሚመለከት የቀረቡ የማሻሻያ ሃሳቦች