የበጎ አድራጎት ድርጅቶችና ማህበራት የገቢ ማስገኛ ስራዎች ላይ የሚሰማሩበትን ሁኔታ ለመወሰን የወጣ መመሪያ ቁጥር 07/2004