በመመሪያ ቁጥር 2/2003 ለሁለተኛ ጊዜ ተሻሽለው መካተት ያለባቸው ጉዳዮች ማሳወቅን ይመለከታል፡፡