የበጎ አድራጎት ድርጅትና ማህበር ወይም የበጎ አድራጎት ኮሚቴ የኦዲትና የሥራ ክንውን ሪፖርት ለመወሰን የወጣ መመሪያ ቁጥር 8/2004